EU

Operacija: »Urban DETOX-Kulturno, etnološko in rekreativno doživetje Ljubljane«

Operacija se sofinancira na osnovi uspešno prijavljene operacije v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva 2018-2021. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014 –2020>.

Trajanje operacije: 5.3.2018 – 15.6.2021

V sklopu operacije se bo izvedlo: razvoj integralnega turističnega produkta, grafično oblikovanje, vzpostavitev digitalnih komunikacijskih orodij in oglaševanje na tujih trgih. Integralni turistični produkt vključuje elemente namestitve, kulture, športa, etnologije in kulinarike s ciljem celovite obravnave telesa in duha v zeleni Ljubljani.

Ključni rezultati:

- povečanje prihodkov s tujih trgov
- povečanje namestitev gostov
- povečanje prihodov gostov
- realizacija enega novega ITP
- realizacija dveh novih zaposlitev
- pridobitev Eko znaka

 

Aktivnosti v sklopu operacije:

- Razvoj integralnih turističnih produktov
- Oblikovanje (grafična podoba vsebin)
- Digitalna prenova obstoječih ali vzpostavitev novih digitalnih komunikacijskih orodij
- Oglaševanje

 

Vrednost projekta: 157.000,00 €; višina sofinanciranja: 109.900,00 €. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Več o ESRR najdete: www.eu-skladi.si